درباره دکتر پرویز صانعی؛ حقوقدار و محقق:

بازگشت آقای وکیل به وطن

تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ماه ۱۳۹۲

دكتر پرويز صانعي متولد سال ۱۳۱۵ تهران است. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مدارس ابن سينا، فيروز بهرام و علميه به اتمام رسانده و سپس به دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران رفته و با احراز رتبه اول دانشكده ،ليسانس حقوق خويش را گرفته است. آنگاه براي ادامه تحصيل عازم آمريكا شد و در دانشگاههاي كلمبيا و ييل به تحصيل حقوق پرداخت. از دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا درجه فوق ليسانس حقوق تطبيقي (M.C.L.) گرفت و پس از دريافت فوق ليساس حقوق (L.L.M.) از دانشگاه ييل با ارائه پايان نامه «مسائل بازپرسي پليس در ايالات متحده آمريكا» از همين دانشگاه درجه دكتراي حقوق (J.S.D.) را به دست آورد.

دكتر صانعي بلافاصله پس از خاتمه تحصيلات خود در آمريكا به ايران بازگشت و به عنوان عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تدريس درسهاي مختلف از جمله حقوق جزا، حقوق اساسي و جامعه شناسي حقوقي پرداخت.

در همين سالهاست كه صانعي مهمترين آثار خويش به فارسي را نگاشته و منتشر كرده است. «قانون و شخصيت» كه تحقيقي در روانشناسي اجتماعي ايران است را انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴ منتشر كرد و چاپ اول «جامعه شناسي ارزشها»، سال ۱۳۴۴ انتشار يافت و«حقوق و اجتماع»، جلد اول، و ترجمه «روان شناسي كيفري » نوشته ديويد ايبراهمسن و كتاب درسي«حقوق جزاي عمومي» در دو جلد در حد فاصل ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ منتشر شد.

از طرفي همكاري او با دانشگاه تهران ۸ سال به طول انجاميد و در سال ۱۳۵۰ به خاطر اختلافاتي كه با مسؤولان دانشگاه پيدا كرد از خدمت استعفا داد و به دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي كنوني) كه قبلاً به عنوان استاد مدعو در آن تدريس مي كرد، منتقل شد. همكاري علمي او در اين دانشگاه كه از سال ۱۳۵۰ به طور رسمي آغاز شده بود ، پس از انقلاب نيز ادامه يافت، و آنگاه به ميل خود از كار در اين دانشگاه كناره گرفت و به كار وكالت كه سالها فرصت پيگيري آن را نمي يافت، مشغول شد. آخرين سمت دكتر صانعي در دانشگاه ملي ايران رياست دانشكده حقوق و معاونت آموزشي دانشگاه بود.

سه سال پس از انقلاب دكتر صانعي به دعوت مؤسسه حقوقي Max Planck آلمان در شهر فرايبورگ به اين كشور عزيمت كرد و در آنجا به تحقيق و مطالعه پرداخت. حاصل اين توقف در آلمان مقالاتي بود كه در سري انتشارات حقوقي مؤسسه ماكس پلانك و ساير مراجع رسمي اين كشور انتشار يافت. آنگاه به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا عازم آمريكا شد و در آن دانشكده به تدريس حقوق جزا و جرم شناسي تطبيقي مشغول گرديد.

در عين حال در دانشكده هاي ديگر مثل Brooklyn law school كه براي ايالات نيويورك قاضي تربيت مي كند به تدريس حقوق جزا، حقوق تطبيقي و درسي به عنوان «حقوق وسيله تحول اجتماعي» پرداخت. در اين ايام با گذراندن امتحانات كانون وكلاي ايالت نيويورك به عضويت اين كانون درآمد و ضمن تدريس به كار وكالت هم اشتغال ورزيد. محصول همكاري دكتر صانعي با دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا انتشار كتابها و مقالاتي متعدد است. دكتر صانعي چند سالي است كه پس از خاتمه تحصيلات دو فرزند خود به ايران بازگشته و به كار تحقيق و وكالت اشتغال دارد. زمينه مشاوره و وكالت صانعي حقوق جزا و حقوق تطبيقي است.   

 

تالیفات:

«قانون و شخصيت» تحقيقي در روانشناسي اجتماعي ايران،«حقوق جزاي عمومي» در دو جلد و «روانشناسي كيفري» و «جامعه شناسي ارزشها» عناوين بخشي از آثار پرويز صانعي است كه در سالهاي گذشته دوباره منتشر شده اند. «حقوق و اجتماع» و رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و رواني تازه ترين كتاب صانعي اخيراً توسط انتشارات طرح نو به بازار آمده است .كتاب «حقوق و اجتماع» و رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و رواني البته اولين بار در دهه چهل چاپ شد و اكنون چاپ جديد آن در چهار بخش تنظيم شده است. كتاب«حقوق و اجتماع» در ابتدا به وسيله خود پرويز صانعي منتشر شدو سپس در سري انتشارات دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي سابق) انتشار يافت و به چاپهاي متعدد رسيد. در اين كتاب صانعي خواسته جنبه هاي اجتماعي حقوق و كار بردهاي علمي آن را به صورتي مستند و مستدل مورد مطالعه دقيق تر قرار دهد.

در بخش نخست، تحت عنوان «واقعيت اجتماعي حقوق»، ضمن بررسي عقايد و نظرات حقوقدانان بزرگ بر اين نكته تأكيد شده كه ماهيت حقوق يك جامعه صرفاً مقررات موجود در مجموعه هاي قانوني و«حقوق كتابي» نيست و از واقعيتهايي كه در عمل به حقوق و وظايف قانوني مردم شكل خاصي مي بخشد، تشكيل مي يابد.

بخش دوم با عنوان «پيدايش حقوق»، به جريان وضع و تنظيم قوانين اختصاص دارد. از نظام قانونگذاري در جوامع مختلف سخن مي گويد و توضيح مي دهد كه چگونه در بعضي از نظامهاي سياسي قوانين و مقررات با سهولت بيشتر مورد پذيرش مردم قرار مي گيرد و با اعتقاد و علاقه عمومي به مرحله اجرا در مي آيد. در اين بخش از قانونگذاري، وسايل و امكاناتي كه براي وضع قانون مورد استفاده قرار مي گيرد و شرايطي كه براي پذيرش قلبي و صادقانه قوانين موضوعه از طرف توده مردم ضروري است، سخن مي رود.

بخش سوم تحت عنوان «حقوق در دادگاه» به ماهيت جريانهايي كه در مسير زندگي به دعاوي - از تقديم شكايت و دادخواست گرفته تا مرحله صدور رأي نهايي - شكل مي گيرد، مي پردازد و اين حقيقت را روشن مي سازد كه نتيجه كار دادگاهها، به عكس آنچه معمولاً تصور و تبليغ مي شود، تا حدود زيادي به عوامل غير حقوقي، بخصوص وضع مالي و معنوي دست اندركاران امر قضا، بخصوص شخصيت قاضي بستگي دارد.

    «حقوق در اجتماع» عنوان بخش چهارم اين كتاب است كه دوباره به نقش و ماهيت اجتماعي حقوق توجه مي كند و همبستگي نهادهاي حقوقي را با ساير نهادهاي اجتماعي در مد نظر آورده اين سؤال را مطرح مي سازد كه با توجه به واقعيت اين همبستگي ، چگونه و درچه شرايطي مي توان از قوانين موضوعه براي ايجاد تحول و روابط مطلوب اجتماعي استفاده كرد. اين كتاب توسط انتشارات طرح نو چاپ شده است. صانعي درباره چاپ تازه اين كتاب مي گويد:«در سال ۴۷ جلد اول اين كتاب منتشر شده بود كه شامل بخشهاي اول و دوم كتاب حاضر مي شود. در كتاب حاضر دو بخش ديگر به آن اضافه شده كه اين مطالب كتاب را تكميل مي كند. در همان بخشهاي اول و دوم هم مقدار زيادي بازنگري و تجديدنظر شد. هر چند كه بعضي از مثال ها و نمونه هايي كه از اوضاع قضايي آورده بودم ديگر تغيير ندادم

صانعي معتقد است قانون گريزي در جامعه ما با چاپ وانتشار آثاري ازاين دست تقليل پيدا نخواهد كرد: «سالهاست از اين حرفها در جامعه گفته شده ومتأسفانه زماني در عمل مي تواند مؤثر باشد كه شرايط اوليه ولازم براي قانون شناسي وتوجه واحترام به حقوق ساير افراد در جامعه پديد بيايد. انتشار اين نوع كتابها هيچ نتيجه اي دراين مورد ندارد. مردم جامعه از طريق الگوهايي كه در نهادهاي مختلف اجتماعي وجود دارد و ياد مي گيرند، به تعامل مي پردازند. يك نوع ازاين تعامل ها قانون شناسي وقانون شكني است. وقتي الگوها افراد را به آن سمت سوق مي دهند، نوشتن مقاله وكتاب تأثيري در روابط اجتماعي ايجاد نمي كند

پرويز صانعي دراين كتاب چندان به مطالعه تطبيقي در زمينه «حقوق دراسلام» و حقوق مدني نپرداخته است: «چون هدف من بررسي رشته هاي مختلف علم حقوق نبود. مي خواستم سيستم حقوقي يك جامعه را در محدوده كل حيات اجتماعي در نظر بياورم وبگويم اين قوانين ومقررات چگونه به وجود مي آيند و بهتر است كه چگونه به وجود بيايند و در چه شرايطي مي توانند براي رسيدن به اهداف جامعه متعالي و پيشرفته تر مؤثر واقع شوند

يكي ديگر از كتب بسيار با اهميت و دقيق صانعي كتاب «جامعه شناسي ارزشها» است كه با هدف آشنا كردن كتاب خوانان ايراني با مفهوم ارزش در معناي فرهنگي و اجتماعي آن تهيه شده و به بررسي دوام نسبي ارزش ها در طول زمان پرداخته است. جامعه شناسي ارزشها، پس از چندين چاپ از دهه چهل، مجدداً به صورت تكميل يافته در سال ۱۳۷۷ انتشار يافت.نسخه جديد اين كتاب را انتشارات گنج دانش به چاپ رسانده است.

از ديگر آثار تأليفي و تحقيقي دكتر صانعي مي توان به كتاب«قانون و شخصيت» اشاره كرد كه تحقيقي در روانشناسي اجتماعي ايران است و سال ۱۳۴۴ توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است. و نيز كتاب درسي«حقوق جزاي عمومي» در دو جلد (۱۳۵۱) كه در ابتدا چند بار به وسيله دانشگاه ملي ايران چاپ شد، و آنگاه به چاپهاي متعدد ناشران خصوصي رسيد. صانعي در طول اقامت خود در اروپا و آمريكا نيز چندين اثر مهم قابل استناد تأليف كرده كه عناوين آن در ابتداي اين نوشته آمده است.

همچنين او مقالات متعدد علمي و تحقيقي در طي چند دهه گذشته در نشريات دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران، مجله كانون وكلا، حقوق مردم و حقوق امروز به چاپ رسانده است. وجود پرويز صانعي و امثال او در جامعه ايراني گواه روشني براي اميد به آينده است،اميد در پرتو چراغي كه امثال او در راه تعريف و تثبيت حقوق برافراشتند، و پاسداشت پرويز صانعي و امثال او، پاسداشت حرمت حقوق و اميد به تحقق تمام و كمال آن در جامعه ايراني است.

 

پرويز صانعي:

 •     متولد ۱۳۱۵ در تهران
 •     - پايان تحصيلات ابتدايي و متوسطه در مدارس ابن سينا، فيروز بهرام و علميه
 •     -ورود به دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران
 •     - احراز رتبه اول دانشكده و دريافت ليسانس حقوق
 •     - عزيمت به آمريكا براي ادامه تحصيل
 •     - تحصيل حقوق در دانشگاههاي كلمبيا و ييل
 •     - دريافت فوق ليسانس حقوق تطبيقي (M.C.L.)از دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا
 •     - اخذ درجه دكتراي حقوق (J.S.D.) از دانشگاه ييل با ارائه پايان نامه مسائل بازپرسي پليس در ايالات متحده آمريكا
 •     - بازگشت به ايران به عنوان عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران
 •     - تدريس درسهاي حقوق جزا، حقوق اساسي و جامعه شناسي حقوقي
 •     - رياست دانشكده حقوق و معاونت آموزشي دانشگاه ملي در دهه پنجاه
 •     - عزيمت به آلمان به دعوت مؤسسه حقوقي Planck Max در شهر فرايبورگ در دهه شصت
 •     - تدريس حقوق جزا و جرم شناسي تطبيقي دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا
 •     - تدريس حقوق جزا، حقوق تطبيقي و «حقوق وسيله تحول اجتماعي» در دانشكده Brooklyn law school
 •     - عضو كانون وكلاي ايالت نيويورك
 •      - بازگشت به ايران در اواخر دهه هفتاد و اشتغال به وكالت و تحقيق
 •     برخي از آثار تأليفي و تحقيقي او عبارتند از:
 •     - قانون و شخصيت: تحقيقي در روانشناسي اجتماعي ايران، از انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۴۴) ، جامعه شناسي ارزشها، چاپ اول ،۱۳۴۴ حقوق و اجتماع، جلد اول ، ،۱۳۴۷ترجمه روان شناسي كيفري نوشته ديويد ايبراهمسن،كتاب درسي حقوق جزاي عمومي در دو جلد (۱۳۵۱)
 •     Readings on Population for Law Students، edited with Luke، t. Lee
 •     Business Transactions with China، Japan and South Korea، edited with Professor Hans Smit
 •     Development of Crimiology in Iran.
 •     Die Strafrechtsordnung Irans nach der islamischen revolution، in Zeitschrift fuer
 •     - Crime and Culture in America. A Comparative Perspective
 •     In praise of organized crime، Rutgers Law Jounal

 

منبع: روزنامه ايران، شماره 3449 به تاريخ 2/2/85، صفحه 11 (مهرگان) 
اخبار مرتبط:
درباره دکتر هاشم رجب‌زاده استاد زبان و ادب فارسی در دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا
درباره دکتر هادی عالم زاده
درباره دكتر عطالله اميدوار، معمار، شهر ساز، نقاش و موسيقيدان
مراکز‌علمی
  دانشگاه‌های داخلی
  دانشگاه‌های خارجی
  موسسه‌های آموزشی
  انجمن‌های علمی
کافه‌ارشد
  پاتوق
  سبک زندگی
  برنامه‌ریزی
  خاطره‌بازی
اخبار
  دانشگاه‌ها
  آموزش عالی
  انجمن‌ها
  آزمون‌ها
  همایش‌ها
  رشته ها
  استان‌ها
  خارجی
دسترسی‌ها
  رادیو دانشجو
  فرصت‌های تحصیلی
  فرصت‌های شغلی
  کتاب‌ها
  جزوه‌ها
  گالری
حامیان طلایی دانشجو آنلاین
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به نیوساد می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - با ذکر منبع بلامانع است
Powered by HamrahSamaneh CO.