درباره دکتر هادی عالم زاده:

جستجو در فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ماه ۱۳۹۲

هادي عالم زاده متولد ۱۳۱۶ اراك است. پس از پايان تحصيلات متوسطه به دانشگاه تهران راه يافت تا در رشته فرهنگ و تمدن اسلامي ادامه تحصيل دهد. بعد از دريافت كارشناسي،عالم زاده كه در دوران تحصيل علاقه مند به ادبيات فارسي نيز شده بود، رشته ادبيات فارسي را نيز تا گرفتن درجه ليسانس از دانشگاه تهران ادامه داد و همزمان دوره فوق ليسانس در رشته فلسفه و علوم تربيتي را در دانشسراي عالي تهران به پايان برد.
 
او با چند سال تأخير، دكتراي تخصصي اش را در رشته فرهنگ و تمدن اسلامي از دانشگاه تهران گرفت. در خلال اين سالها و قبل از دريافت دكترا، وي دبير، رئيس دبستان و دبيرستان و كارشناس ارشد آموزشي وزارت آموزش و پرورش بوده است. پس از گرفتن مدرك دكترا، عالم زاده به مشهد رفت تا با عنوان استاديار و مديرگروه آموزشي فرهنگ و تمدن اسلامي دردانشگاه فردوسي مشهد به تدريس بپردازد. او بعد از انقلاب، مدتي سردبير روزنامه خراسان در مشهد شد و در اوايل دهه ۶۰ پس از بازگشت به تهران، ابتدا با عنوان استاديار سپس با عنوان هاي دانشيار و استاد تمام در دانشگاه تهران به تدريس پرداخت. وي در طول اين سالها مديرگروه آموزشي فرهنگ و تمدن اسلامي نيز بوده است.
 
عالم زاده همچنين سردبير مجله علمي پژوهشي مقالات و بررسيها در دانشگاه تهران را در يك دوره زماني برعهده داشته است. او بيرون از محيط دانشگاه نيز همواره مورد توجه محافل علمي و تخصصي تاريخ نگاري قرار داشته است. عالم زاده به مدت ۱۰ سال مديرگروه پژوهشي ادبيات در جهان اسلام و ويراستار محور اول دايرة المعارف بزرگ اسلامي بود و پس از آن مدير پژوهشي فرهنگ و تمدن دايره المعارف شد. وي همچنين مديريت گروه پژوهشي الهيات و معارف اسلامي در سازمان سمت را مدتي بر عهده داشت.
عالم زاده مديرگروه تاريخ و رئيس دانشكده ادبيات و الهيأت در دانشگاه الزهرا نيز بوده و در دانشگاه تربيت مدرس با عنوان عضو شوراي تخصصي گروه تاريخ درس داده است.
 
وي پنج سال پس از تأسيس پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران، در سال ۸۰ رئيس پژوهشكده تاريخ علم شد.هدف اصلي اين پژوهشكده پژوهش و آموزش در زمينه تاريخ علوم در دوره اسلامي است.
چهار گروه پژوهشي - آموزشي شامل تاريخ رياضي، تاريخ نجوم، تاريخ پزشكي و داروسازي و تاريخ فيزيك و فناوري گروه هاي مصوب اين مركز است. همچنين شوراي پژوهشي ۹ نفره آن مركب از استادان ۳ دانشكده الهيات و معارف اسلامي، ادبيات و علوم انساني و علوم براي سياست گذاري و پيشبرد برنامه ها تعيين شده است، برگزاري همايش بين المللي تاريخ رياضيات، بزرگداشت علامه عبدالعلي بيرجندي با همكاري دانشگاه بيرجند و چند مركز ديگر و برگزاري چند سخنراني علمي در پژوهشكده از اهم فعاليت هاي پژوهشي اين مركز در دوره عالم زاده است.
 
انتشار مجله تاريخ علم نيز با مدير مسئولي و سردبيري او از ديگر فعاليت هاي پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران به حساب مي آيد. عالم زاده بيش از ۱۵ مقاله علمي پژوهشي و علمي ترويجي در مجلات علمي پژوهشي دانشگاه ها نگاشته كه برخي از آنها در مجله تاريخ علم به چاپ رسيده است. «علم فراست در منابع اسلامي» عنوان يكي از اين مقاله ها است كه دكتر هادي عالم زاده با همكاري مريم معيني نگاشته است.
 
پي بردن به اخلاق و شخصيت آدمي از طريق مشاهده ظواهر جسماني او، موضوع علم فراست يا دانش قيافه شناسي است كه گروهي از متقدّمان و متأخران درباره آن سخن گفته اند؛ از جمله بقراط در سده قبل از ميلاد به اين موضوع توجه كرده است.اما تا پيش از ارسطو، فراست علمي مستقل و شناخته شده نبود. در منابع اسلامي، از افليمون يوناني به عنوان صاحب نظر در علم فراست نام برده اند.علم فراست از طريق ترجمه منابع يوناني، به ويژه كتاب هاي طبي، وارد جهان اسلام گرديد و دانشمنداني چون رازي، ابن سينا، ابن رشد و جز اينان در اين باب به بحث پرداختند و برخي از آنان نيز رساله ها و كتاب هايي مستقل در اين موضوع تأليف كردند.«رساله في الفراسه» فخر الدين رازي يكي از اين آثار است كه لطف الله عزيز هروي (سده هفتم قمري) آن را به فارسي ترجمه كرده است.
 
عالم زاده تأليف بيش از ۳۰ مدخل پژوهشي را در دايرة المعارف بزرگ اسلامي، دانشنامه جهان اسلام و دانشنامه شبه قاره هند نيز برعهده داشته است. وي در كنار تدريس دائمي و مشغوليت هاي اجرايي و نيز نگارش مقالات پژوهشي، به تأليف و ترجمه چند اثر مهم در حوزه تاريخ اسلام نيز پرداخته است كه از آن جمله است: «تاج المصادر» بيهقي با تصحيح، تحقيق و تحشيه او كه در دو جلد توسط پژوهشگاه علوم انساني منتشر شده و يا ترجمه «اصناف در عصر عباسي» .اما اثر بسيار مهم و ارزنده عالم زاده كه با همكاري سيد صادق سجادي نگاشته شد،همانا كتاب «تاريخ نگاري در اسلام» است.

وی در سال ۸۰ رئيس پژوهشكده تاريخ علم شد

 
اين كتاب در سال ۱۳۷۵ به همت سازمان مطالعه و تدوين كتاب درسي دانشگاهي (سمت) منتشر شده است. كتاب در ۱۶۰ صفحه با شش فصل و يك كتابشناسي تنظيم شده است.نويسندگان در پيش گفتار دلايل تأليف اين كتاب را «وجود نكته هاي ناگفته بسيار در تاريخ نگاري اسلامي، جوان بودن اين رشته، انجام نشدن هيچ تحقيق جدي و دقيق در اين باره در زبان فارسي و دشواريهاي پيش روي استادان و مدرسان و بويژه دانشجويان به خاطر فقدان متن درسي» بر شمرده اند. نويسندگان همچنين از «يك سال تحقيق و تتبع»، «استفاده از مهم ترين و معتبرترين منابع اصيل تاريخ اسلام و تحقيقات جديد محققان مسلمان و خاور شناسان»، «تطابق كتاب با سر فصلهاي مصوب» و «زبان درخور مقصود» به عنوان مهم ترين ويژگي هاي كتاب «تاريخ نگاري در اسلام» به عنوان كتابي درسي ياد كرده اند.
 
هادي عالم زاده، متولد ۱۳۱۶ اراك
اخذ مدرك كارشناسي در رشته فرهنگ و تمدن اسلامي از دانشگاه تهران ۱۳۳۹. دريافتكارشناسي در رشته ادبيات فارسي از دانشگاه تهران ۱۳۴۲. اخذ كارشناسي ارشد در رشته فلسفه و علوم تربيتي از دانشسراي عالي تهران ۱۳۴۲. دريافت دكتراي تخصصي در رشته فرهنگ و تمدن اسلامي از دانشگاه تهران ۱۳۵۵. دبير، رئيس دبستان و دبيرستان و كارشناس ارشد آموزشي: وزارت آموزش و پرورش (۱۳۵۳-۱۳۳۵). استاديار و مديرگروه آموزشي فرهنگ و تمدن اسلامي: دانشگاه فردوسي مشهد (۱۳۶۲-۱۳۵۳).سردبير روزنامه خراسان در مشهد (۱۳۶۰-۱۳۵۸). استاديار، دانشيار، استاد و مديرگروه آموزشي فرهنگ و تمدن اسلامي: دانشگاه تهران (۱۳۶۲- تا امروز). سردبير مجله علمي پژوهشي مقاله ها و بررسي ها در دانشگاه تهران (۱۳۷۹-۱۳۷۴). مديرگروه پژوهشي ادبيات در جهان اسلام و ويراستار محور اول دايرة المعارف بزرگ اسلامي (۱۳۷۴-۱۳۶۴). مديرگروه پژوهشي الهيات و معارف اسلامي در سازمان سمت (۱۳۷۸-۱۳۷۵). مديرگروه پژوهشي فرهنگ و تمدن در دانشنامه جهان اسلام (بنياد دايرةالمعارف اسلامي) (۱۳۸۲-۱۳۷۵). مديرگروه تاريخ و رئيس دانشكده ادبيات و الهيات در دانشگاه الزهراء (۱۳۸۱-۱۳۷۷). استاد و عضو شوراي تخصصي گروه تاريخ در دانشگاه تربيت مدرس (۱۳۸۱-۱۳۷۵). عضو هيأت تحريريه مجله بين المللي علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (۱۳۸۱-۱۳۷۸).
 
عضو كميته داوري جايزه كتاب سال (در رشته تاريخ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(از آغاز تا امروز). عضو كميته داوران انتخاب مجله هاي نمونه دانشگاه تهران (۱۳۷۸- تا امروز). عضو كميته برنامه ريزي الهيات و معارف اسلامي در شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي انقلاب فرهنگي (۱۳۸۰-۱۳۶۸). رئيس پژوهشكده تاريخ علم (دانشگاه تهران) (۱۳۸۰- تا امروز). مدير مسئول و سردبير مجله تاريخ علم (۱۳۸۲- تا امروز). نگارش بيش از ۱۵ مقاله علمي پژوهشي و علمي ترويجي در مجلات علمي پژوهشي دانشگاه ها. نگارش بيش از ۳۰ مقاله علمي پژوهشي در دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه شبه قاره هند. ويرايش محتوايي و فني و ادبي كتاب دين و دولت در عهد مغول از انتشارات مركز نشر دانشگاهي (در ۳ جلد).
 
ويرايش محتوايي و فني و ادبي شرح احوال و تحقيق در آثار عماد كرماني و چند كتاب ديگر. راهنمايي و مشاوره بيش از ۲۰ رساله دكتري در دانشگاه تهران و تربيت مدرس. راهنمايي و مشاوره بيش از ۴۰ پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران و تربيت مدرس و شهيد بهشتي . برخي از آثار او عبارت اند از:تاج المصادر بيهقي (تصحيح، تحقيق و تحشيه)، دو جلد، پژوهشگاه علوم انساني. اصناف در عصر عباسي(ترجمه از عربي)، يك جلد، مركز نشر دانشگاهي.تاريخ نگاري در اسلام (تأليف به فارسي)، يك جلد، سازمان كتب درسي.
 
 
منبع: روزنامه ايران، شماره 3520 به تاريخ 20/9/85، صفحه 11 (مهرگان)
 اخبار مرتبط:
درباره دکتر هاشم رجب‌زاده استاد زبان و ادب فارسی در دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا
درباره دکتر پرویز صانعی؛ حقوقدار و محقق
درباره دكتر عطالله اميدوار، معمار، شهر ساز، نقاش و موسيقيدان
مراکز‌علمی
  دانشگاه‌های داخلی
  دانشگاه‌های خارجی
  موسسه‌های آموزشی
  انجمن‌های علمی
کافه‌ارشد
  پاتوق
  سبک زندگی
  برنامه‌ریزی
  خاطره‌بازی
اخبار
  دانشگاه‌ها
  آموزش عالی
  انجمن‌ها
  آزمون‌ها
  همایش‌ها
  رشته ها
  استان‌ها
  خارجی
دسترسی‌ها
  رادیو دانشجو
  فرصت‌های تحصیلی
  فرصت‌های شغلی
  کتاب‌ها
  جزوه‌ها
  گالری
حامیان طلایی دانشجو آنلاین
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به نیوساد می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - با ذکر منبع بلامانع است
Powered by HamrahSamaneh CO.