نگاه اجمالی به شاخص‌ها و پیشنهاد راهکارهای عمومی در اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 28 آذر سال 13955، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

در این همایش کامران باژان مدیر گروه بین‌المللی مهندسی و مدیریت باژان و همکاران در خصوص نگاهی اجمالی به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرد. همچنین هادی احمدی رییس کارگروه مالی انجمن مدیریت ایران مطالبی را در خصوص پیشنهاد راهکارهای عمومی اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.

 نگاه اجمالی به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

باژان با ذکر این مطلب که سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی کشور با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، خود را در برابر ضربه‌های جهانی بیمه می‌کند، گفت: شاخص‌ اقتصاد مقاومتی در پی توصیف وضعیت ساختار کشور و زیر سیستم‌های آن و شناسایی عواملی است که می‌تواند باعث افزایش ظرفیت کشور برای مقابله با ضربه‌های مختلف باشد. همچنین شاخص‌ها تلاشی است برای کمی کردن متغیرها که می‌تواند نتایج مفیدی را در برداشته‌ باشد.

وی با اشاره به این مطلب که مفهوم مقاومت از سازمان تا کشور و یا منطقه می‌تواند به کار گرفته شود، ادامه داد: نکته کلیدی آن است که باید از بررسی هر سطح به تنهایی اجتناب کرد. بی‌شک آنچه یک سیستم اقتصادی را مقاوم می‌سازد متفاوت‌تر از آن چیزی است که یک سیستم زیست‌محیطی را مقاوم می‌سازد، چه از نظر تهدیدات و مخاطرات و ضربه‌ها، چه از لحاظ ارتباط درونی با دیگر سیستم‌ها.

وی با ذکر این مطلب که ارزیابی توانایی یک کشور در مقابل مخاطرات و شوک‌ها نیازمند تعریف دقیقی از مخاطرات در بستر سیستم‌های آن کشور است ادامه داد: دانشگاه هاروارد ضربه‌ها را در سه دسته ضربه‌های قابل پیشگیری، ضربه‌های راهبردی و ضربه‌های بیرونی تقسیم‌بندی کرده‌است. پیشنهاد این دانشگاه این است که در ضربه‌های قابل پیشگیری از مدیریت ریسک استفاده شود. همچنین رویکرد مناسب برای دسته دوم و سوم ضربه‌ها از ایجاد مقاومت برای حفظ کارکرد سیستم‌ها در هنگامه آشفتگی است. در حقیقت مقابله با ضربه‌ها و آسیب‌پذیری منتهی به از دستدادن هویت ساختاری و زایل شدن پایداری، خواسته اقتصاد مقاومتی است.

مدیر گروه بین‌المللی مهندسی با بیان این موضوع که برای ارزیابی مقاومت اقتصادی کشورها تاکنون بیش از 160 شاخص ترکیبی در سطح بین‌المللی تدوین و منتشر شده‌است افزود: اساس حرکت به سمت شاخص‌سازی برای اقتصاد مقاومتی ایران ضرورتی جدی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. همچنین برای محافل آکادمیک نیز ساختن شاخص برای اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه بحث و بررسی شاخص‌های اولیه را فراهم کند و به مرور امکان مطالعات اثباتی جدیدی را فراهم کند.

وی در ارزیابی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ابعاد مقاومت‌پذیری اقتصاد بسیار متنوع هستند و با یک تغییر نمی‌توان تمام این جنبه‌ها را اندازه گرفت. این ویژگی وقتی پیچیده‌تر می‌شود که جنبه‌های کیفی اما مهم و غیرقابل اجتنابی پدیدار می‌شوند.

وی از شاخص‌های بریگو گلیو و همکاران، بورمن و همکاران، موسسه WIDER  وابسته به دانشگاه سازمان ملل، شاخص‌ آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، ارزیابی مقاومت ملی توسط مجمع جهانی اقتصاد و شاخص جهانی FM به عنوان برخی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های ارزیابی در ایجاد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و در مورد هر یک توضیح داد.

باژان همچنین به قابلیت‌های یک کشور مقاوم، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2013 اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سازگاری (انطباق) با تغییر موقعیت‌ها، مقاوم در مقابل شوک‌های ناگهانی، خودبازیابی تا حد یک تعادل مطلوب (خواه تعادل پیشین و یا یک تعادل جدید) و در همان حال حفظ تداوم عملیات در یک کشور مقاوم متضمن بازیابی‌پذیری سریع پس از یک بحران و هم سازگاری‌پذیری در پاسخ به محیط متغیر هستند.

وی در ادامه با توضیح در خصوص اقتصاد ایران، وضعیت کشور را در خصوص شاخص‌های اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.

وی همچنین به شاخص‌های نظارت راهبردی در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد: این شاخص‌ها عبارتند از شاخص‌های نظارت بر محتوای بندهای مختلف سند کلی اقتصاد مقاومتی که در اصطلاح شاخص‌های مقاومت نامیده می‌شود و شامل دو گروه شاخص هدف و ابزار هستند، شاخص‌های مربوط به ارزیابی 11 محور تغییر ناپذیر که مسیر حرکت اقتصاد با مقصد مطلوب اقتصاد را مشخص می‌کنند، به دو گروه شاخص‌های هویتی و شاخص‌های انتصابی دسته‌بندی می‌شوند، شاخص‌های مربوط به تدارکات ساختاری که به ارزیابی چگونگی ظرفیت‌سازی‌می‌پردازند، شاخص‌های مربوط به زمینه‌ی لازم برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در واقع قابلیت‌سازی را ارزیابی می‌کند و شاخص‌های مربوط به پویاسازی محورهای مقاومت که پایداری مقاومت را ارزیابی می‌کند. 

پیشنهاد راهکارهای عمومی اقتصاد مقاومت

 در ادامه هادی محمدی ضمن توضیح در خصوص مفهوم کلی اقتصاد مقاومتی و بیان تاریخچه‌ای از آن گفت: جامعیت و تمامیت از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی هستند. اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش بهره‌وری، رفاه و آسایش مردم و کاهش فشار اهرم‌های تأثیرگذار است. همچنین رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا دارد. اقتصاد مقاومتی نیازمند ابزار است و از روش‌های آزمون و خطا اجتناب می‌کند.

وی در ادامه ضمن بیان نقاط ضعف و قوت کشور در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به ذکر مثال‌هایی در خصوص هر یک پرداخت و افزود: اقتصاد دولتی، اقتصاد تک محصولی بر پایه نفت، عدم وجود نقشه راه جامع و کامل در اقتصاد، وجود رکود نسبتاً طولانی در اقتصاد کشور، وجود نرخ بالای بیکاری، وجود نرخ پایین بهره‌وری در تولید و اقتصاد کشور، رتبه پایین در ایجاد فضای کسب و کار و .. از نقاط ضعف کشور هستند.

به گفته محمدی: داشتن مزیت‌ جغرافیایی، وسعت مرزهای آبی و خاکی، منطقه‌ای و اقلیمی، زیرساخت‌های اقتصادی از قبیل سد و جاده‌ها، خطوط ریلی، کشتیرانی، نیروگاهی و مخابراتی، داشتن معادن و منابع طبیعی، عضویت از بسیاری از پیمان‌های سودمند بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی، برخورداری از درجه امنیتی و نظامی قوی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، نیروی انسانی جوان و آموزش‌دیده و … از نقاط قوت کشور هستند.

وی در ادامه به فرصت‌های پیش‌رو اشاره کرد و تصریح کرد: خواست عمومی و اهتمام ویژه و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، داشتن سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه، توافق هسته‌ای ملقب به برجام، افزایش باور عمومی کشورهای جهان بر قدرت اقتصادی و بزرگی GNP و GDP بازار ایران و … از جمله فرصت‌ها است.

محمدی در خصوص تهدیدها تصریح کرد: کاهش قیمت نفت و مشتقات آن، کاهش در میزان تولید و یا عرضه محصولات نفتی، بروز نوسانات شدید قیمت ارز و بحران‌های تأثیرگذار داخلی و بین‌المللی، مقاومت در برابر اجرا شدن الگوی اقتصاد مقاومتی و … نیز از تهدیدهای موجود است.

رییس کارگروه مالی انجمن مدیریت ایران در پایان به راهکارهای عمومی ویژه همه دستگاه‌ها و همچنین راهکارهای موردی برای چالش‌های موجود و برخی از دستگاه‌های خاص اشاره کرد.

 اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی و یا نظریه نیست
مجید قاسمی، رییس انجمن مدیریت ایران و رییس دانشگاه خاتم در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: در زمان تدوین اقتصاد مقاومتی، تأکید کردیم که اقتصاد مقاومتی، الگو نیست. اقتصادهای مختلف، الگوی خودشان را دارند. اقتصاد مقاومتی نگاهی است در اقتصاد هر کشور، برای اینکه بتوانند اقتصاد خود را مقاوم کنند.

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با بیان اینکه باید ببنیم برای هر بند اقتصاد مقاومتی چه باید بکنیم؛ اظهار داشت: خود اقتصاد مقاومتی نتیجه یک پژوهش علمی است. اقتصاد مقاومتی شعور ملی است. زمانی که اقتصاد مقاومتی نوشته می‌شد ما به همه مسئولان و دستگاه‌ها فراخوان دادیم؛ اما برخی اصلا این موضوع را جدی نگرفتند و برخی هم که خط‌مشی اقتصادی را تعیین می‌کنند، اهمیتی به این قضیه ندادند.

وی با اشاره به بحث صادرات در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در آن زمان گفته شد که صادرات ارزش‌افزوده اقتصادی و ارزآوری خالص داشته‌باشد. سوال اینجاست آیا با تضعیف ارزش پول ملی این مهم حاصل می‌شود؟ با تضعیف‌های پی در پی پول ملی این موضوع به محاق می‌رود.

از دست ندهید:

 

 

قوانین جالب رانندگی در نقاط مختلف دنیا

 

همه زوج های بازیگر سینمای ایران چیزهایی که نمی‎دانستید!

 

هواپیمای شخصی اسطوره فوتبال 

 

تمیزترین ایرلاین‌های جهان را بشناسید

 

10 تکنیک ساده برای خلاق بودن

 

با امکان جدید اینستاگرام، روایتگری کنید

 

برای ورود به بازار کار بخوانید

 

چگونه خودروی دست دوم را قیمت‌گذاری کنیم؟

 

ماجرای ازدواج شیلا خداداد با همسر دکترش تصاویر

 

تصویری حيرت آور از لاغر شدن بازيگر مرد مشهورايراني

 

آیا شعر معروف ایرانی بر سردر سازمان ملل حک شده است؟

 

فستیوال‌های جالب اروپایی

 

7 جزیره که باید پیش از نابود شدنشان ببینید

 

خانم بازیگر معروف ایرانی با ظاهر عجیب و ترسناک! عکس

 

احتمال کاندیداتوری بازیگر محبوب برای ریاست جمهوری

 

خانم ها بخوانند؛ روش کاهش وزن پس از بارداری

 

کلید واژه‌ها: شبکه‌های اجتماعی        گروه رسانه‌ای کاما       بازاریابی محتوا       تبلیغات اینترنتی       روابط‌عمومی تجاری  

 

مراکز‌علمی
  دانشگاه‌های داخلی
  دانشگاه‌های خارجی
  موسسه‌های آموزشی
  انجمن‌های علمی
کافه‌ارشد
  پاتوق
  سبک زندگی
  برنامه‌ریزی
  خاطره‌بازی
اخبار
  دانشگاه‌ها
  آموزش عالی
  انجمن‌ها
  آزمون‌ها
  همایش‌ها
  رشته ها
  استان‌ها
  خارجی
دسترسی‌ها
  رادیو دانشجو
  فرصت‌های تحصیلی
  فرصت‌های شغلی
  کتاب‌ها
  جزوه‌ها
  گالری
حامیان طلایی دانشجو آنلاین
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به نیوساد می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - با ذکر منبع بلامانع است
Powered by HamrahSamaneh CO.